21

189

527

13725

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

2017-2018 Eğitim Yılı Kurs Kayıtları

YÖRE OYUNLARI ÖĞRETİSİ

Halk oyunlarında, ilgili yöreye ait oyunları müzik ve ritim bilgisi eşliğinde en iyi şekilde sahneleme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bu branşın eğitim süresi 128 saattir. Folklorun tarihi süreci, folklorun tanımı ve önemi, halk oyunlarının tatbiki, Anadolu’nun farklı yörelerinden halk oyunu çeşitleri ve bu oyunların bir kısmının öğrenilmesi konularında eğitim veren program dahilinde eğitim alanlar, kendilerini geliştirmenin yanı sıra, müzik ve gösteri sanatları alanında yeterlilikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.