21

Kurs Merkezi

189

Branş

527

Kurs

13725

Kursiyer

VERİ TABANI(ACCESS)

Bu branşın eğitim süresi 88 saat'tir.bu programda her türlü veri tabanı uygulamalarını ve yönetimini yapabilme bilgi ve becerisinin eğitimi verilmektedir.

Konu başlıkları: veri tabanı planlama, tablolar, sorgular, formlar, raporlar, makrolar, kaynak dosyaları ve veri tabanında güvenlik.

İstihdam alanları: bilgisayar teknik servisi, web tasarımı, ağ kurulum ve yönetimi, veri tabanı programları kullanımı ve yönetimi gibi hizmetler veren; web ortamında etkileşimli programlar hazırlayan şirketler ve bu hizmetlere ihtiyaç duyan firma, kurum ve kuruluşlar.