23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

ÜÇ BOYUTLU ŞEKİLLENDİRME (RÖLYEF)

Desene uygun hazırlık yapan, gerekli teknikleri kullanarak uygulayan ve renklendirerek üç boyutlu dekoratif uygulama yapabilme bilgi ve becerisinin kazanıldığı eğitim programının toplam eğitim süresi 280 saattir. Renk, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, tasarı ilkeleri, desen panosu, bitkisel rölyef, geometrik rölyef ve klasik rölyef, kalıplama konularında eğitim veren program dâhilinde mesleki yeterlilik kazanan kursiyerler, sanat ve tasarım sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilirler.