21

189

527

13725

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

2017-2018 Eğitim Yılı Kurs Kayıtları

TÜRK HALK OYUNLARI (ANTALYA YÖRESİ)

Halk oyunlarında insan ilişkilere önem veren, yöreye ait oyunları müzik ve ritim bilgisi eşliğinde en iyi şekilde sahneleme becerisine sahip kişiler yetiştirmek amacıyla eğitim veren bu branşın eğitim süresi 240 saattir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler müzik ve gösteri sanatları alanında; müzik ve gösteri sanatları alanındaki firma ve kurumlarda, organizasyon şirketlerinde ve benzeri yerlerde, bağımsız olarak çalışabilirler.