21

Kurs Merkezi

189

Branş

527

Kurs

13725

Kursiyer

TEMEL BİLGİSAYAR OKUR YAZARLIĞI

Bu branşın eğitim süresi 32 saat olup bu programa devam eden kursiyerlere temel düzeyde bilgisayar kullanma becerisi kazandırılır. Bilgi teknolojisinin temel kavramları, işletme sistemini kullanma, internet ve e-posta kullanımı gibi konularda eğitim veren kurs programı temel düzeyde bilgisayar kullanımını öğreterek kursiyerlerin bireysel gelişimlerine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedeflemektedir.