23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

OKUMA-YAZMA 1.KADEME

Temel okuma-yazma yeteneği kazandıran bu branş ile kursiyerlere okuma yazma becerisinin yanı sıra, matematik ve temel yaşam becerisinin de kazandırılması amaçlanmakta, ilköğretim programlarına paralel olarak gelecekte eğitim yaşantısını sürdürmeyi amaçlayan yetişkinlere, ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve tutumlar edindirilmeye çalışılmaktadır. Toplam eğitim süresi 120 saat olan bu programla günümüzde istihdam için en öncelikli ve temel becerilerden olan okuma yazma becerisi kazandırılmaktadır.