21

189

527

13725

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

2017-2018 Eğitim Yılı Kurs Kayıtları

MESLEKİ İNGİLİZCE (muhasebe ve finansman/dış ticaret/ofis hizmetleri)

Muhasebe ve finansman / dış ticaret ofis hizmetleri mesleğinin gerektirdiği terminolojiyi kullanarak yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip kişidir. Kursiyerlerde, İngilizce seviye A2 programından sertifika alma şartı aranmaktadır. Konaklama sürecinde gerekli olan konuşma, okuma ve yazma becerisini kazandırmak amacıyla verilen eğitim sonucu kursiyerlere bu alana yönelik faaliyet gösteren işletmelerde ve ofislerde dil yeterliliği sağlamak amaçlanmaktadır.