21

189

527

13725

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

2017-2018 Eğitim Yılı Kurs Kayıtları

KUDÜM

Bu meslek programının toplam eğitim süresi 200/320 saat olarak planlanmıştır. Türk müziğinde temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak kudüm icra edebilme yeteneği kazandırmak amacıyla verilen eğitim, müzik ve gösteri sanatları alanı altında sertifika programlarına katılan kursiyerlere, sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler doğrultusunda, bir meslek kazandırmaya yönelik değildir.