21

Kurs Merkezi

189

Branş

527

Kurs

13725

Kursiyer

KEÇE YAPIMI

Bu branşın toplam eğitim süresi 224 saattir. Tekniğe ve modele uygun kumaşı sertleştirme, kalıp hazırlama, renklendirme, ütüleme, toplama, dallama ve buketleyerek yaka çiçeği yapabilme bilgi becerisi kazandırmak amacıyla eğitim vermektedir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler el sanatları teknolojisi alanında küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, yapma çiçek üretimi yapan atölyeler, kendi işyerinde veya evinde vb. yerlerde çalışabilirler.