23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

KAT'I

Kursiyerlere deri veya kâğıt üzerindeki bir desen ya da yazıyı keserek veya içini oyarak bir zemine yapıştırma ve kompozisyon uygulamalarını yapabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı 248 saatlik bir eğitim programdır. Nokta ve çizgi, objeleri açık-koyu ve ışık-gölge ile çalışma, genel tasarı ilkeleri, renk, kat’ı tekniğine hazırlık, uygulamalı kat’ı tekniği konularında eğitim veren kursta mesleki yeterlilik kazanan kursiyerler, sanat ve tasarım sektöründeki işletmelerde, turistik ve hediyelik eşya atölyelerinde çalışabilir, kendi ev ve işyerlerinde üretim yapabilir.