23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

İŞARET DİLİ

Bu branşın eğitim süresi 120 saat'tir.işitme engellilerin kendi aralarında iletişim kurmalarını sağlayan el hareketleri ve yüz mimiklerinden oluşan türk işaret dili (tid)’nin temel düzeyde öğretildiği bir eğitim programıdır.

Konu başlıkları: işaret dili ve çevre, okul ve eğitim işaretleri, gıda ve giyim işaretleri, tid bilgisi kavramları, işaret dili karşılıklı konuşma pratiği.

İstihdam alanları: bu branşın eğitimlerinde, işitme engelli kursiyerlerimizin hayata katılmaları ve kendilerini ifade etmeleri amaçlanmaktadır.