23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

İŞ VE SOSYAL HAYATTA İLETİŞİM

Toplam eğitim süresi 32 saat olan bu branş bireylerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefleyen bir eğitim programıdır. Sosyal hayatta iletişim, iş hayatında iletişim, diksiyon (1), diksiyon (2), girişimcilik, kişisel gelişim, çevre koruma, meslek etiği konularında eğitim veren eğitim programında kursiyerler, kazandıkları yeterlilikler doğrultusunda sosyal hayatta daha başarılı iletişim kurma becerisi kazanırlar.