21

Kurs Merkezi

189

Branş

527

Kurs

13725

Kursiyer

HIZLI KLAVYE KULLANIMI

Bu branşın eğitim süresi 160 saat olup hızlı klavye kullanımı programında kursiyerlere, F klavyede on parmak ile yazı ve dilekçeleri hızlı ve yanlışsız yazma becerisi kazandırılır. F klavye kullanımı, kelime işlemci ve yazı biçimleme konularında kursiyerleri yetiştirmeyi amaçlayan bu program, bilgisayarda on parmak yazmayı öğreterek, kursiyerlerin kişisel gelişimine katkıda bulunmayı ve istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedeflemektedir.