23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

HASTA KABUL İŞLEMLERİ

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş-çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alarak arşivleyebilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı eğitim programdır. Bilgisayar kullanma, doküman hazırlama, sosyal hayatta iletişim, iş hayatında iletişim, randevu ve konuk kabulü, problem çözme, hasta hizmetleri, tedavi hizmetleri, tıbbi arşivleme. Bu branşın toplam eğitim süresi 280 saattir. İstihdam alanları: bu branşta eğitim alanlar, hastanelerde, sağlık ocaklarında, polikliniklerde, tıbbi laboratuarlarda, tıp merkezleri vb. Kurum ve kuruluşların hasta kabul birimlerinde istihdam imkânı bulabilirler.