21

189

527

13725

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

2017-2018 Eğitim Yılı Kurs Kayıtları

GİTAR EĞİTİMİ ( KLASİK GİTAR )

Batı müziğinde klasik gitarı temel düzeyde, genel müzik teori ve tekniklerine uygun olarak çalabilme bilgi ve becerisinin kazandıran bu programın eğitim süresi 232 saattir. Müziğin temel öğeleri, gitar çalmada oturuş ve tutuş tekniği, klasik gitarda 1.pozisyon ve ses çalışmaları, klasik gitarda iki partili teknikler, klasik gitarda do majör ve la minör diziler, klasik gitarda sol majör ve mi minör diziler, klasik gitarda fa majör ve re minör diziler, klasik gitarda re majör ve si minör diziler konu başlıklarında eğitim veren branşta eğitim alanlar müzik alanında kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra, müzik sektöründe yeterlilikleri oranında çalışma imkânı bulabilirler.