21

Kurs Merkezi

189

Branş

527

Kurs

13725

Kursiyer

DANIŞMA GÖREVLİSİ

Kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, işyerine gelen konukları karşılama, büro makinelerini kullanarak, büro içi ve dışı iletişimi sağlama, günlük işleri organize etme, belge akışını takip etme, bilgi ve becerisine sahip kişiler yetiştirmek amacıyla toplam 312 saat eğitim verilmektedir. Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, büro yönetimi ve sekreterlik alanında; küçük veya büyük ölçekli işletmelerde, resmi ve özel kurumlarda, kendi işyerinde vb. Yerlerde çalışabilirler.