21

189

527

13725

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

2017-2018 Eğitim Yılı Kurs Kayıtları

BİLGİSAYAR DESTEKLİ REKLAM VE TASARIM (COREL DRAW)

Bu branşın eğitim süresi 128 saat'tir.bu programda kursiyerlere, tanıtım ve reklâm amaçlı ürünlerin tasarımını bilgisayar ortamında gerçekleştirebilme bilgi ve becerisi kazandırılır.

Konu başlıkları: tasarı ilkeleri, renk, reklam ve tasarım, vektörel çizim tabanlı tasarım programı, görüntü işleme tabanlı tasarım programı.

İstihdam alanları: bu branşta eğitim alanlar grafik ve fotoğraf alanında; grafik ve fotoğraf hizmetleri sunan firma ve kurumlarda, reklam ajanslarında, yayın kuruluşlarında ve benzeri yerlerde çalışabilirler.