23

189

272

11472

Kurs Merkezi

Branş

Öğretmen

Kursiyer

ALMANCA SEVİYE A2

Bu branşın eğitim süresi 160 saat olup kursiyerlere, günlük hayat, yaşanan deneyimler, sağlık ve beslenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji ile ilgili konularda Almanca günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma, iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Programa katılacak kursiyerlerde, Almanca seviye A1 programından sertifika alma şartı aranmaktadır. Hayat ve olaylar, deneyimler, giyim ve moda, sağlık ve beslenme, doğa, çevre ve kurallar, bilim, sanat ve teknoloji gibi konularda eğitim gören kursiyerler, Almanca’da gündelik konuşma dilinde temel ihtiyaçlarını giderme imkânı sağlayarak edindikleri birikimi iş hayatında avantaja dönüştürebilirler.